Посольство України в Республіці Куба

, Київ 13:42

Тарифи консульського збору

Оплата за вчинені у Консульському відділі Посольства України в Республіці Куба (м. Гавана) консульські послуги здійснюється виключно на рахунок Посольства в кубинському банку Metropolitano в кубинських конвертованих песо (куках) обов’язково після видачі консульською посадовою особою заявнику квитанції на оплату консульських дій. Реквізити банку: Embajada de Ucrania, código swift – BMNBCUHH, código de la sucursal – 281, número de cuenta – 0528120000720038. Оплата може здійснюватися тільки у відділенні банка Metropolitano за адресою: calle Linea, № 63, esquina M, Plaza.

В Консульському відділі не приймаються: готівка, банківські чеки, кредитні картки та ін.

Звертаємо увагу громадян України, які звертаються до Консульського відділу Посольства поштою, в т.ч. DHL, та проживають в межах консульського округу Посольства (крім Куби!!!)

У зв’язку з економічною та фінансовою блокадою Куби, грошовий переказ потрібно здійснювати в євро таким чином, щоб на рахунку Посольства опинилася необхідна сума для вчинення консульських дій у доларах США, при цьму слід врахувати окремо комісію банкіських установ, що здійснюють трансференції. 

Адреса Посольства України в Республіці Куба для направлення документів поштою: Embajada de Ucrania en la República de Cuba, 5-ta avenida, №4405, entre 44 y 46, Miramar, La Habana, Cuba, 11300.

Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Республіці Куба

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в

кубинських песо конвертованих (кпк)

Тарифна ставка

в

доларах США

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

10

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

60

60

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

80

80

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

50

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

10

10

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

10

10

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

10

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

10

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

40

40

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

80

80

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

20

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

20

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

20

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

20

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

20

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

30

30

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

100

100

10

Видача довідки про належність до громадянства України

10

10

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

10

10

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

80

80

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

150

150

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

65

 

дворазової

65

65

 

багаторазової

65

65

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

65

 

дворазової

65

65

 

багаторазової

65

65

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65

65

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

10

2

Видача витребуваного документа

20

20

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

50

50

 

 

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

5

5

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

20

20

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

100

100

4

Видача довідки про засвідчення документа

10

10

 

 

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

10

10

2

Реєстрація шлюбу

25

25

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

50

50

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

50

50

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

65

65

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

20

20

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

50

50

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

140

140

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

15

15

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

20

20

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

10

10

 

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США / 50 кпк

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США / 400 кпк

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 кпк

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

20

20

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

15

40

15

40

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

20

35

20

35

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

15

15

є)

посвідчення заповітів

20

20

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

100

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 кпк

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

70

70

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

10

10

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

10

10

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

40

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

5

40

5

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

10

10

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

10

10

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

10

10

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

10

10

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 кпк і не більше 200 кпк

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

15 кпк за кожен місяць зберігання, що почався

15 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 кпк і не більше 200 кпк

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

50

50

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

10

10

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

20

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

 

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

25

25

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

5

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

40

40

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

150

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

50

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

20

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів та сплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.
У терміновому порядку – від одного до п’яти робочих днів з дня отримання необхідних документів, враховуючи день подачі документів.
Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у разі наявності технічної можливості.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

До трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору -без урахування строків доставки до Посольства.

3. Продовження строку дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон.
У звичайному порядку – десять робочих днів, у терміновому порядку – до трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів України, термін продовження строку дії паспорту подовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати один місяць.


4. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.
Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.
У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.


5. Розгляд заяв про внесення змін до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (заяв про внесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника).
У звичайному порядку зміни до паспорта вносяться на підставі відповідної письмової заяви громадянина (законного представника) протягом трьох робочих днів, враховуючи день подання документів.
У терміновому порядку за клопотанням заявника та наявності технічної можливості зміни до паспорта можуть бути внесені у день звернення.


6. Нотаріальні дії.
Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.


7. Дії з витребування документів.
До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.


8. Дії з реєстрації актів цивільного стану.
Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.
До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.


9. Прийняття на консульський облік.
Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.
Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.


10. Дії з питань засвідчення документів.
Легалізація офіційних документів вчиняється у звичайному порядку – три робочих дня, у терміновому порядку – в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.


11. Інші консульські дії.
Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.
При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

   


Консульський відділ Посольства України в Республіці Куба
Керівник: Mrs. Yana Yemtseva
Second secretary on consular affairs
Адреса:

5-a Ave., #4405, e/44 y 46 Miramar, La Habana

Republica de Cuba

Телефон: (00 537) 204-23-74, (00 537) 204-25-86
Ел. пошта: emb_cu@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Понеділок: 09:00 – 12:00
Вівторок: 09:00 – 10:00
Середа: 13:00 – 15:00
Четвер: 09:00 – 10:00
П’ятниця: 09:00 – 12:00

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприйомний час.

Гаряча лінія Посольства України в Республіці Куба: 00(535) 429-51-31. Прохання телефонувати виключено в разі загрози життю чи загибелі громадян України.

 

Примітки:

Межі консульського округу: Республіка Куба, Домініканська Республіка, Боліваріанська Республіка Венесуела, Республіка Гондурас, Республіка Нікарагуа, Республіка Сальвадор, Республіка Гаїті.

 

Почесний консул України в Домініканській Республіці

Андреа Біамонті / Andrea Biamonti

Адреса Почесного консульства України в Домініканській Республіці:

м. Санто Домінго, авеню Вінстон Черчель, №1550, офіс 409

Avenida Wiston Churchill No. 1550, Plaza Orleans, suite 409, Santo Domingo, D. N.

+1809 409-42-22; +1829 988-49-80

електронна пошта: andreacarlomaria@hotmail.com 

Дні та години прийому Почесного консула:

Вівторок: 09:00 – 12:00

Середа: 14:00 – 17:00

П’ятниця: 09:00 – 12:00


Консульські питання